Garantievoorwaarden en gebruikersinformatie

Hieronder ziet u het overzicht van de garantie bepalingen van de fabrikanten die van toepassing zijn op de producten welke door Deco Radiatoren (Buurs KvK 62506471) worden geleverd.
Daarnaast vindt u hier ook belangrijke consumenteninformatie die u moet doorlezen voor het plaatsen van een bestelling

Door het bestellen van producten van Deco Radiatoren (Buurs KvK 62506471) gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de hier omschreven garantievoorwaarden en consumenteninformatie.
Lees voor het bestellen ook de consumenteninformatie goed door zodat u de radiatoren correct behandeld.

Garantievoorwaarden
Radiatoren en baden hebben 5 jaar garantie op fabricagefouten, vanaf de datum van aankoop.
Kranensets hebben 2 jaar garantie op fabricagefouten, vanaf de datum van aankoop.

De fabrikant zal onderdelen als gevolg van verkeerde fabricage of vakmanschap herstellen, onder de volgende voorwaarden:
–    Het defect is niet het gevolg van normale slijtage, een ongelukje, verkeerd gebruik of als gevolg van foutief installeren van de radiator.
–    De arbeidskosten zijn voor rekening van de koper.
–    Het bewijs van aankoop is aanwezig.
–    Radiatoren die geverfd of gespoten zijn door de koper zelf zijn uitgesloten van garantie, omdat de fabrikant geen controle of toezicht heeft hoe de radiatoren zijn (voor)behandeld.
–    De fabrikant behoudt het recht om alleen het defecte segment van de radiator te vervangen.
–    De fabrikant zal een defect segment welke in kleur gespoten is geleverd vervangen voor een nieuw segment die zoveel mogelijk gelijkenis met de originele kleur heeft, kleine kleurverschillen kunnen echter niet altijd worden voorkomen
–    De fabrikant is niet aansprakelijk voor vervolgschade veroorzaakt door enig defect in de radiatoren.
–    De fabrieksgarantie is alleen van toepassing op de originele koper van de goederen, wiens naam op de aankoopbon staat geregistreerd. De garantie is dus niet overdraagbaar.
–    De garantie dekt alleen huishoudelijk gebruik door de consument en dekt geen commercieel of zakelijk gebruik.
–    De radiatoren dienen te worden geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens onze voorschriften en de ter plekke geldende voorschriften voor de installatie van radiatoren.

Retourvoorwaarden
De fabrikant accepteert het retour van standaard ongespoten radiatoren, als deze geschikt voor vervoer zijn en in dezelfde staat zijn zoals ze het magazijn hebben verlaten.
Bij ontvangst van de goederen in bovenvermelde conditie, zal een volledige vergoeding worden gegeven binnen 14 dagen met een aftrek van 30% innamekosten, alsmede de kosten voor terugzenden naar het magazijn.
Niet-standaard radiatoren, dat wil zeggen wanneer ze gespoten zijn in een specifieke kleur of zijn gepolijst, zullen volledig worden doorberekend en kunnen niet worden geannuleerd.

Installatie
Uw installateur kan gebruik maken van een chemisch middel om de cv-installatie door te spoelen, nadat de radiatoren geïnstalleerd zijn.
Wij willen benadrukken dat dit middel geheel uit de cv-installatie gespoeld dient te worden, omdat anders de rubber afsluitringen in de radiator beschadigd kunnen raken indien restanten van dit chemische middel achterblijven.
Na het doorspoelen raden we de toevoeging van Fernox Protector aan, als anti-corrosie middel aan het cv-water.
Bekijk de fabrieksvoorschriften waarin de juiste hoeveelheden staan voor gietijzer.
Als er teveel wordt toegevoegd, kan dat ook een invloed hebben op de afsluitringen en uw garantie.
CV-systeemontwerp, doorspoelen en dosering moeten in overeenstemming zijn met BS 5449, 1990 BE EN 12828:2003 en BS 7593 of de ter plaatse geldende voorschriften.
Gebruik beslist geen water ontharders in het systeem, zacht water zal de afsluitringen beschadigen en op den duur corrosie veroorzaken.
Het niet opvolgen van bovenstaande instructies kan leiden tot het ongegrond verklaren van garantieclaims door de fabrikant van de radiators.

Klachten
De fabrikant heeft een uitstekende klantenservice, maar als u wel een klacht heeft, dient deze klacht schriftelijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen te worden gedaan.
De fabrikant zal er zorg voor dragen dat deze klacht zorgvuldig wordt afgehandeld.

Overmacht
Er wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd door de fabrikant als gevolg van een gebrek of fout in gebruik, welke geheel of gedeeltelijk te wijten is aan onvoorziene omstandigheden,
bijvoorbeeld vuur, oorlog, oproer opstand, een explosie, stakingen of het niet tijdig kunnen beschikken over onderdelen.

Belangrijke consumenten informatie

We willen dat u de radiator(en) in goede staat ontvangt en daarna ook in goede staat blijven voor een levenslang plezier.
Een verkeerde manier van vervoer kan tot defecten leiden. Om te voorkomen dat uw radiator(en) niet beschadigen, is het volgende van belang:

Ontvangst van uw radiator(en)
Het is uitzonderlijk, maar het kan gebeuren dat uw radiator tijdens vervoer beschadigd raakt.
Uw radiator moet netjes verpakt arriveren eventueel afgeleverd op een pallet.
Als de verpakking of de pallet is beschadigd, dient u dit direct aan de chauffeur te melden en een notitie te maken op de ontvangstbevestiging, welke u ontvangt voor ondertekening.
Verwijder de verpakking en controleer of de goederen onbeschadigd zijn, in aanwezigheid van de chauffeur en dus voordat u een handtekening plaatst.
Als er beschadigde radiatoren zijn, dient u dit direct aan de chauffeur te melden en een notitie te maken op de ontvangstbevestiging, welke u ontvangt om te ondertekenen.
Wilt u deze schade ook zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven, in elk geval binnen 24 uur. Dan kunnen wij hier snel en efficiënt op reageren.

Vervoer van uw radiator(en)
Gietijzeren radiatoren zijn erg zwaar en dienen met zorg te worden behandeld, belangrijk voor de vervoerder en de radiator.
Belangrijk voor de vervoerder: Volg de juiste hef voorschriften. Het gewicht van de radiatoren of baden staat op de factuur.

Zorg voor radiator(en)
De radiator zal mogelijk liggend op een pallet worden vervoerd, zodat het gewicht evenwichtig verdeeld is.
Wanneer u de radiator uitlaadt, dient u de radiator altijd rechtop te verplaatsen.
Verplaats de radiator nooit door slepen, trekken of wandelen (verplaatsen door om en om de radiator te laten rusten op een uiteinde) of op de zijkant.
Een correcte manier om de radiator te verplaatsen is door een balkje als handvat te gebruiken, schuif deze door de laatste twee secties aan beide uiteinden van de radiator (neem terstond contact met ons op als u twijfelt wat de juiste wijze is).
Des te langer de radiator, des te meer kracht er komt op de waterdichte afsluitingen, in dit geval dienen er meer dan 2 handvaten en dragers te worden gebruikt.
Als u de radiator op een andere wijze verplaatst, dan riskeert u het beschadigen van de zwakste onderdelen, de afsluitringen en pakkingen tussen de elementen.
Als deze beschadigd worden, kan de radiator gaan lekken. Al onze radiatoren worden op druk getest tot 6 bar voordat ze het magazijn verlaten en zullen dus in perfecte conditie arriveren.
We raden aan dat u altijd een installateur de radiator op druk laat testen, voordat hij de radiator aansluit, vooral bij zeer lange radiatoren, welke ter plekke opnieuw worden samengesteld!

In kleur gespoten radiatoren
Bij gespoten Art Deco en Art Nouveau radiatoren wordt altijd een busje met een kleine hoeveelheid lak bijgesloten.
Dit kan gebruikt worden als de verf beschadigd raakt tijdens transport of installatie. De verf is van dezelfde kleur als waar uw radiator mee gespoten is.

Belangrijke informatie voor het installeren van uw radiatoren
Uw installateur kan gebruik maken van een chemisch middel om de cv-installatie door te spoelen, nadat de radiatoren geïnstalleerd zijn.
Wij willen benadrukken dat dit middel geheel uit de cv-installatie gespoeld dient te worden, omdat anders de rubber sluitringen in de radiator beschadigd kunnen raken indien restanten van dit chemische middel achterblijven.
Na het doorspoelen raden we de toevoeging van Fernox Protector aan, als anti-corrosie middel aan het cv-water.
Bekijk de fabrieksvoorschriften waarin de juiste hoeveelheden staan voor gietijzer.
Als er teveel wordt toegevoegd, kan dat ook een invloed hebben op de afsluitringen en uw garantie.
CV-systeemontwerp, doorspoelen en dosering moeten in overeenstemming zijn met BS 5449, 1990 BE EN 12828:2003 en BS 7593 of de ter plaatse geldende voorschriften.
Gebruik beslist geen water ontharders in het systeem, zacht water zal de afsluitringen beschadigen en op den duur corrosie veroorzaken.
Het niet opvolgen van bovenstaande instructies kan leiden tot het ongegrond verklaren van garantieclaims door de fabrikant van de radiators.
Belangrijk om te weten is, dat door het niet nakomen van deze voorschriften de garantie op de producten als ongeldig zal worden verklaard.